ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến Duanbatdongsan.biz. Trước khi sử dụng dịch vụ, chúng tôi muốn quý khách tham khảo kỹ các điều kiện và điều khoản dưới đây. Điều khoản này đảm bảo lợi ích giữa các bên tham gia và sử dụng dịch vụ. 

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với khách hàng

1.1. Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Duanbatdongsan.biz với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định trên trang website.

1.2. Hạn chế đối với người sử dụng

Truy cập tới website Duanbatdongsan.biz, quý khách đảm bảo sẽ không:

+ Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động của trang;

+ Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

+ Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của Duanbatdongsan.biz quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng Duanbatdongsan.biz;

+ Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

+ Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

+ Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

+ Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Duanbatdongsan.biz;

+ Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;

+ Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;

Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép của quý khách tại website Duanbatdongsan.biz, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Website Duanbatdongsan.biz với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, quý khách sẽ không còn được phép truy cập đến website Duanbatdongsan.biz nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ Duanbatdongsan.biz, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

Điều khoản Thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website Duanbatdongsan.biz và Quý khách.

Xin cám ơn quý khách đã dành thời gian đọc bản Thỏa thuận này, và một lần nữa xin cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên Duanbatdongsan.biz sẽ hữu ích đối với quý khách.

Thiết kế 2018 © Bản quyền thuộc về Dự Án Bất Động Sản